Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka V edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka V edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 17 września 2020 r. do 15 lutego 2021 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest wskazanie, jak ważną rolę w wychowaniu małego dziecka odgrywa przedszkole wspierające i wspomagające jego rozwój.
 2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka” jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 4 spośród 8 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka:

 1. Organizowanie festiwalu talentów – dzieci prezentują swój potencjał, zdolności i umiejętności w wybranej dziedzinie. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Prowadzenie zajęć mających na celu wszechstronny rozwój dziecka. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Organizacja debaty dla rodziców i nauczycieli na temat potencjału dziecka. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Organizacja konkursu dla dzieci i rodziców, mającego na celu przedstawienie propozycji zabaw podwórkowych. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przedstawienie propozycji działań mających na celu rozwijanie potencjału dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Podanie propozycji zajęć mających na celu rozbudzanie ciekawości i kreatywności dzieci. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zaprezentowanie działań edukacyjnych podejmowanych w plenerze. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka”, który w okresie od 17.09.2020 r. do 17.11.2020 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 września 2020 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie opiekunowie/wychowawcy/asystenci, dyrektorzy przedszkoli oraz przedszkolaki.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 lutego 2021 r.
 • Adres jury konkursu „Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@przedszkole-wspierajace.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!