Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka XVII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka XVII edycja

realizowanym w okresie od 16.11.2022 r. do 16.01.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 20 listopada 2022 r.

Program kursu:
 1. Kompendium wiedzy dotyczące rozwoju dziecka przedszkolnego.
 2. Rozpoznawanie potencjału dziecka.
 3. Rozwijanie potencjału dziecka – praca indywidualna i grupowa.
 4. Praktyczne propozycje – gry, zabawy, ćwiczenia.
 5. Rozpoznawanie indywidualnej sytuacji dziecka.
 6. Diagnoza.
 7. Praca z dzieckiem mającym specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe.
 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 9. Współpraca z rodzicami.
 10. Jak stworzyć warunki sprzyjające wspieraniu potencjału i wspomaganiu rozwoju dziecka.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.